Author: Monica Eriksson

01 Nov PRECIS

PRECIS är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom Public Relations. Föreningens syfte är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen genom att framhålla värdet av Public Relations för att uppnå företags och organisationers affärs- och verksamhetsmål, verka för ökad kunskap om branschen samt att vårda...

Read More

13 Nov BrandvarnareGruppen

BRANDVARNAREGRUPPEN är en branschförening för leverantörerna av brandvarnare för konsumentbruk. Flertalet av de företag som levererar brandvarnare i Sverige är medlemmar i BrandvarnareGruppen. Nästan alla brandvarnare som säljs i Sverige kommer från medlemmar i BrandvarnareGruppen. info@brandvarnaregruppen.se   https://www.brandvarnaregruppen.se/  ...

Read More

03 Sep Foder och Spannmål

FODER OCH SPANNMÅL är en branschorganisation för företag som  tillverkar respektive handlar med foder, spannmål och insatsvaror till lantbruket. Föreningen har idag ca 60 medlemmar, både enskilda företag och kooperativa föreningar. Föreningen företräder sina medlemmars intressen i kontakter med Regeringen, Riksdagen och andra myndigheter, främst Jordbruksverket,...

Read More

16 Mar Digitala Fastigheter

DIGITALA FASTIGHETER är ett professionellt nätverk och en plattform för att undanröja hinder så som brist på gemensamma synsätt, ineffektiva processer och obefintliga standarder. Tillsammans ska vi säkra utvecklingen och potentialen inom digitala fastigheter och i förlängningen för smarta städer, hållbarhet, tillgänglighet och miljö! Konkret...

Read More

28 Feb SSTT – Scandinavian Society for Trenchless Technology

SSTT är en förening öppen för alla. Föreningsmedlemmarna arbetar med NoDig, schaktfria metoder för lednings- och kabelarbete hos ledningsägare, konsulter, entreprenörer, leverantörer etc. SSTT arbetar aktivt för en positiv och hållbar samhällsutveckling där infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal miljöpåverkan, resurs-och olägenhet för omgivningen. SSTT är en mötesplats för...

Read More