PRECIS

PRECIS är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom Public Relations.

Föreningens syfte är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen genom att framhålla värdet av Public Relations för att uppnå företags och organisationers affärs- och verksamhetsmål, verka för ökad kunskap om branschen samt att vårda och synliggöra den gemensamma branschnormen och fungera som ett kvalitetsmärke för medlemmarna.

Föreningen verkar för den svenska PR-konsultbranschens utveckling och ska vara en samlingspunkt för kollegialt utbyte av branschgemensamma frågor. För att driva utvecklingen i marknads-PR arrangeras tävlingen Spinn ochPRECIS belönar årets bästa uppsats inom kommunikation med ett stipendium. För att stimulera intern diskussion i branschen anordnas årligen styrelsemöten, VD-träffar och informationstillfällen för medlemmar men även för externa intressenter. Föreningen har genom åren belyst och diskuterat lobbyismen bland annat i form av forskarrapporter och seminarier i Almedalen. PRECIS ska företräda och vara en röst för branschen i det offentliga samtalet. PRECIS driver ett fåtal för branschen prioriterade gemensamma frågor såsom till exempel; riktlinjer vid offentlig upphandling, värde- och mätfrågor samt synen på, och regleringen av lobbying. PRECIS tillhandahåller även fakta om branschen och ger kommentarer till journalister och andra intressenter som bevakar branschen.

Länk: www.precis.se