Om Oss - Branschkansliet
241
page-template-default,page,page-id-241,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Om Oss

VI ÄR EN RESURS SOM ARBETAR FÖR VÅRA MEDLEMMARS INTRESSEN

Branschkansliet fungerar som knutpunkten mellan företag och samhälle för en rad olika branschföreningar. Vår uppgift är att organisera och administrera verksamheten för branschorganisationer. Hos oss kan medlemmar få professionella råd i branschfrågor och värdefull information.

 

Branschkansliet erbjuder medlemmarna marknadsstatistik, juridisk expertis och utbildning i olika aktuella ämnen.

 

Genom samarbeten med Bokwall Rislund advokatbyrå och CvZ Juridik AB kan vi också erbjuda fördjupat stöd inom upphandlingsjuridik, konkurrensrätt, arbetsrätt och affärsjuridik.

KOMPETENS OCH KONTAKTER ÄR GRUNDEN FÖR VÅR VERKSAMHET

Organisationen har en bred kontaktyta, stor kunskap och lång erfarenhet av att driva och utveckla branschföreningar. Branschkansliet fungerar som en neutral plats för olika branscher att arbeta för gemensamma mål.

 

Branschkansliet har stor erfarenhet av mässor. Våra medarbetare och branschföreningar är involverade i mässor, konferenser och andra evenemang på många olika sätt. Det kan handla om att driva eventet helt i egen regi, upphandla arrangör, kravställa via referensgrupper eller på andra sätt vara engagerade.

 

Branschkansliet är en del av Näringspunkten, ett nätverk där cirka 100 branschföreningar med omkring 5 000 medlemsföretag är anslutna. Näringspunkten är en unik mötesplats för det svenska näringslivet.