Samarbetspartners

SAMARBETSPARTNERS

 

Brasab har tecknat samarbetsavtal med en rad olika aktörer.

 

Genom medlemskap i någon av Brasabs anslutna branschorganisationer – kan medlemsföretag nyttja avtal avseende boende, konferens, drivmedel, juridisk konsultation, hållbarhetsfrågor/certifieringar mm. Kontakta din branschförening för att ta del av aktuellt avtal.

BOENDE/KONFERENS

 

Samtliga medlemsföretag får tillgång till förmånliga avtalspriser på logi samt konferenser på nedanstående kedjor. För information om avtalskoden samt avtalspriser, kontakta din branschförening.

JURIDISK KOMPETENS

AG Advokat är en av Sveriges ledande byråer inom entreprenad- och fastighetsrätt. AG Advokats jurister har även omfattande kunskap om och lång erfarenhet av offentlig upphandling av tjänster, varor och byggentreprenader och lämnar löpande rådgivning under hela upphandlingsprocessen samt biträder vid överprövningar och skadeståndsprocesser. Kontakt vidareförmedlas via din branschförening på Brasab.

Bokwall Rislund är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar helt på konkurrensrätt, offentliga affärer/upphandlingsrätt, säkerhetsskydds- och FDI-frågor samt närliggande regulatoriska frågor och rättsområden som präglas av förbud och sanktioner samt processer och riskhantering. Merparten av tjänsterna utgörs av komplex juridisk och strategisk rådgivning som utförs av marknadsledande advokater med lång erfarenhet och omfattande branschkunskap. Verksamheten är topprankad i alla relevanta och oberoende internationella rankings. Kontakt förmedlas via din branschförening på Brasab.

CvZ Juridik är en juristbyrå specialiserade inom avtalsrätt, arbetsrätt, arbetsmiljö och allmän affärsjuridik. CvZ bistår med ett kvalificerat juridiskt stöd för företag och organisationer. Genom samarbetet med Brasab har medlemsföretag tillgång till juridisk rådgivning, biträde vid juridiska ärenden och tillgång till juridiska utbildningar. Som medlem i någon av Brasab branschföreningar erbjuds en fri första bedömning av ärendet liksom förmånliga rabatter på arvoden och på utbildningar. Kontakt sker via din branschförening på Brasab.

HÅLLBARHET/CERTIFIERINGAR

Sustema är en konsultgrupp som bistår sina kunder inom hållbart företagande och kan hjälpa till med ISO-certifieringar och ledningssystem (miljö, kvalitet, arbetsmiljö) liksom hållbara leverantörskedjor samt lagar och krav. Sustema vill inspirera kunder och samarbetspartners att strukturera och effektivisera sitt hållbarhetsarbete med praktiska och kundanpassade lösningar. Kontakt sker via din branschförening på Brasab.

FRAKT

Shiplink hjälper företag med helhetslösningar för all slags frakt. Shiplink anlitar alltid de ledande fraktbolagen och ger medlemsföretag tillgång till ett smidigt system för hantering av företagets frakter till rabatterade priser. Kontakta din branschförening för ytterligare information.

TALARFÖRMEDLING

Det är ett tidskrävande beslutsprocess att ta in extern kompetens för större event och sammankomster.  Talarforum kan med sin kunskap och erfarenhet effektivisera planering från idé till genomförande och är störst i Norden vad gäller förmedling av talare eller moderatorer för ditt möte eller event. Kontakta din branschförening för aktuellt avtal!

DRIVMEDEL

Som medlem i en branschförening ansluten till Brasab erbjuder PREEM förmånliga priser för drivmedel. Kontakta din branschorganisation för aktuellt avtal.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Qurant är en rikstäckande företagshälsa för små och stora företag i alla branscher. Qurant erbjuder enkel sjuk- och friskhantering, en digital plattform för alla hälsoärenden samt en dedikerad företags­sköterska som stöd i företagets hälsoarbete.

 

Med fokus på att stärka hälsa i stället för att behandla sjukdom, sänker Qurant sina kunders sjuklöne­kostnader och bidrar till friskare arbetsplatser.

 

Qurant erbjuder en kombinerad produkt av företagshälsa och vårdförsäkring för medlemsföretag  anslutna till i Brasabs branschföreningar. Kontakta din branschförening för ytterligare information.