Foder och Spannmål

FODER OCH SPANNMÅL är en branschorganisation för företag som  tillverkar respektive handlar med foder, spannmål och insatsvaror till lantbruket. Föreningen har idag ca 60 medlemmar, både enskilda företag och kooperativa föreningar.

Föreningen företräder sina medlemmars intressen i kontakter med Regeringen, Riksdagen och andra myndigheter, främst Jordbruksverket, Livsmedelsverket, och Kemikalieinspektionen samt med andra intresseorganisationer, t ex LRF, Svensk Raps , KCF och Spannmålsodlareföreningen. En annan mycket viktig del i verksamheten är att vara ett serviceorgan för medlemsföretagen

www.foderochspannmal.se