Svensk Grundläggning

safeSvensk Grundläggning, SAFE Swedish Association for Foundation Engineering, är ett forum för intressenter inom grundläggningsprocessens alla skeden, beställare, entreprenörer, konsulter, myndigheter och tillverkare.

Vi för branschövergripande diskussioner för att säkerställa arbetsmiljön och utveckla utförandet av geokonstruktioner.

Vår ambition är att skapa ett program för utbildning och personcertifiering för grundläggningsbranschen. Detta för att skapa medvetenhet, yrkesstolthet, och kvalitetssäkring.

Vårt mål är att certifiering blir ett av skall-kraven vid upphandlingar. Dessutom vill Svensk Grundläggning vara med och utveckla bättre upphandlingsformer.