SOLF -Sveriges Optikleverantörers förening

solfSOLF – SVERIGES OPTIKLEVERANTÖRERS FÖRENING

SOLF – Sveriges Optikleverantörers Förening – är en sammanslutning för svenska leverantörer av glasögonoptik. Föreningen bildades år 1970.

Föreningen har till ändamål

   • att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen,
   • att befrämja en sund utveckling inom branschen
   • att verka för god kvalitet och standard inom branschen
   • att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, massmedia och organisationer
   • att bevaka och handlägga utställnings- och PR-frågor

E-post: info@solf.se
Länk: www.solf.se