EHL

ehlEHL – Elektriska Hushållsapparat Leverantörer är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument. Föreningen bildades år 1966.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden och har en marknadstäckning på drygt 95 %.

Länk: www.ehl.se