Foreningar Archives - Page 2 of 4 - Branschkansliet
10
archive,paged,category,category-foreningar,category-10,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Foreningar

09 Jun Svensk Cykling

Vad vill vi? Svensk Cykling ska bedriva lobbying och PR-arbete. Målet är att öka cyklandet i Sverige och att förbättra förutsättningarna för cykling i ett breddat avseende. Vi består av: Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig! Vårt kansli i...

Read More

09 Jun Svensk Automation

Efter drygt 60 års verksamhet som sektioner inom den tidigare IM-föreningen, har automationsföretagen tagit steget och etablerat en egen förening. Sedan årsskiftet 2010 finns Branschorganisationen Svensk Automation. Branschorganisationen Svensk Automation arbetar med att stärka branschen i allmänhet och medlemsföretagen i synnerhet genom att bevaka och agera...

Read More

09 Jun STM

STM – Sveriges Tapetserarmästare Centralförening – Branschorganisationen för möbeltapetserare, gardindekoratörer, sadelmakare och bilsadelmakare. Fyra yrkesgrupper som gemensamt står för Yrkesskicklighet – Tradition – Trend: – Yrkesskicklighet är vårt hantverkskunnande och stolthet – Tradition står för vår kompetens att förvalta hantverksyrkets historiska utveckling – Trend innebär att vi håller oss...

Read More

09 Jun SSDL

SVERIGES SLIP- & DIAMANTVERKTYGSLEVERANTÖRERS FÖRENING SSDL är branschförening för Sveriges leverantörer av slip- och diamantverktyg. Vi är en samlad resurs som bevakar viktiga bransch-frågor, erbjuder service och på andra sätt arbetar för att stärka våra medlemsföretag. E-post: lennart.uhlmann@branschkansliet.se Länk: www.ssdl.se...

Read More

09 Jun Svensk Grundläggning

Svensk Grundläggning, SAFE Swedish Association for Foundation Engineering, är ett forum för intressenter inom grundläggningsprocessens alla skeden, beställare, entreprenörer, konsulter, myndigheter och tillverkare. Vi för branschövergripande diskussioner för att säkerställa arbetsmiljön och utveckla utförandet av geokonstruktioner. Vår ambition är att skapa ett program för utbildning och personcertifiering...

Read More

09 Jun SOLF -Sveriges Optikleverantörers förening

SOLF – SVERIGES OPTIKLEVERANTÖRERS FÖRENING SOLF – Sveriges Optikleverantörers Förening – är en sammanslutning för svenska leverantörer av glasögonoptik. Föreningen bildades år 1970. Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen, att befrämja en sund utveckling inom branschen att verka för god kvalitet och...

Read More

09 Jun SOM

STÅL- OCH METALLFÖRENINGEN Föreningen är en sammanslutning av företag som levererar stål- och metallprodukter i Sverige. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av leverantörer på den svenska marknaden samt verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper på marknaden. E-post: stalometall@branschkansliet.se...

Read More

09 Jun POT

POT – PARK OCH TRÄDGÅRD MASKINLEVERANTÖRERNA Branschföreningen Park och Trädgård Maskinleverantörerna har till uppgift att verka för god kvalitet och standard inom branschen och att företräda medlemmarna gentemot myndigheter, massmedia och organisationer. E-post: pot@branschkansliet.se...

Read More

09 Jun Pålkommissionen

Pålkommissionen grundades 1959 inom Ingenjörsvetenskaps- akademien, IVA, och utgör ett forum för diskussion och utveckling av pålteknik. Pålkommissionen bedriver forskning, utveckling och utredningar inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner. Vårt arbete inom dessa teknikområden, som till stor del finansieras av medlemsföretagens kostnadsandelar, utgör en stor del av den forskning...

Read More

09 Jun Ortopedtekniska Branschrådet

Ortopedtekniska Branschrådet, OTB, är en branschsammanslutning för samverkan mellan ortopedtekniska produkt- och komponentleverantörer och de ortopedtekniska serviceföretagen i frågor av gemensamt intresse. OTB täcker huvuddelen av den ortopedtekniska sektorn i Sverige, med serviceföretag som bedriver ortopedteknisk verksamhet på entreprenad åt sjukvårdshuvudmännen samt leverantörer av produkter och...

Read More