Vi är en resurs som arbetar för
våra medlemmars intressen

Branschkansliet administrerar en rad olika branschorganisationer och hjälper branschföreningen bli en respekterad diskussions – och förhandlingspartner. Branschkansliet har goda kontakter med myndigheter och media och hjälper de anslutna föreningarna med bland annat marknadsinformation, myndighetsbeslut och juridik.